Προσωπικό

Το προσωπικό μας απαρτίζεται από άρτια καταρτισμένα στελέχη τα οποία φροντίζουν για τη εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας μας. Από την συλλογή των πρώτων υλών, την αποθήκευσή τους, την επεξεργασία τους μέχρι και την συσκευασία του τελικού προϊόντος αλλά και την παράδοσή του, όλοι μας εργαζόμαστε υπεύθυνα για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Το φιλικό περιβάλλον αλλά και οι φιλικές διαπροσωπικές σχέσεις, οι κοινές φιλοδοξίες και το κοινό πάθος αποτελούν τον κορμό της εταιρικής φιλοσοφίας αλλά και κάθε επιτυχημένης ομαδικής προσπάθειας.